Καλεντάρι 2023

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στον Νομό Χανίων για το 2022, τους οποίους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

7ος Μαραθώνιος Κρήτης – Κυριακή 7 Μαΐου 2023

Καλεντάρι 2022

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στον Νομό Χανίων για το 2022, τους οποίους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

6ος Αγώνας Δρόμου Μάχης Φαραγγιού Καντάνου –  Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

8ος Νυχτερινός Αγώνας Χανίων – Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022

Καλεντάρι 2020

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στο νομό Χανίων για το 2020, τους οποίους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2020 – ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ –  ΜΑΪΟΣ 2020

ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2020

ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ (NIGHT RUN) – ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Καλεντάρι 2019

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στο νομό Χανίων για το 2019, τους οποίους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019 – ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019

ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ (NIGHT RUN) – ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Καλεντάρι 2018

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στο νομό Χανίων, τους οποιους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.