Καλεντάρι 2020

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στο νομό Χανίων για το 2020, τους οποίους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2020 – ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ –  ΜΑΪΟΣ 2020

ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2020

ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ (NIGHT RUN) – ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Καλεντάρι 2019

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στο νομό Χανίων για το 2019, τους οποίους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019 – ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019

ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ (NIGHT RUN) – ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Καλεντάρι 2018

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στο νομό Χανίων, τους οποιους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

  • Μαραθώνιος Κρήτης: 15 Απριλίου 2018.
  • Πασακάκιος: 6 Μαϊου 2018.
  • Κοιλιάρης: 25 Ιουνίου 2018.
  • 5ος Νυχτερινός Αγώνας: 20 Οκτωβρίου 2018