Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων ανακοινώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων δρόμου που θα λάβουν χώρα στο νομό Χανίων για το 2019, τους οποίους διοργανώνει είτε επικουρικά συμμετέχει.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2019 – ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019

ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ (NIGHT RUN) – ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019